Javna nabava

Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) Plinara istočne Slavonije d.o.o.
za distribuciju i opskrbu plinom obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

2022

13.04.2022 Registar ugovora o nabavi do 13.04.2022

06.04.2022 Izgradnja skladišta i nadstrešnice – Obavijest o dodjeli ugovora – 2022/S 0F6-0013990

16.03.2022 Izgradnja skladišta i nadstrešnice – Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

16.03.2022 Izgradnja skladišta i nadstrešnice – Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

22.02.2022 Nabava gospodarskih vozila na SPP – JN 2022/S 0F5-0007240 – Elektronički oglasnik JN

08.02.2022 Izgradnja skladišta i nadstrešnice – Dokumentacija za nabavu ponuda

08.02.2022 Izgradnja skladišta i nadstrešnice – 2022/S 0F5-0005322 – Elektronički oglasnik JN

28.01.2022 Izgradnja skladišta i nadstrešnice – Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

21.01.2022 Izgradnja skladišta i nadstrešnice – Objava prethodnog savjetovanja

2021

30.09.2021 Odluka o odabiru ponude za reviziju financijskog izvještaja Društva za 2021. godinu

16.09.2021 Poziv na dostavu ponude za reviziju financijskih izvješća Društva za 2021. godinu

16.09.2021 Word obrasci

2020

30.09.2020 Odluka o odabiru ponude za reviziju financijskog izvještaja Društva za 2020. godinu

25.07.2020 Poziv za dostavu ponude za reviziju financijskih izvješća Društva za 2020. godinu

Registri, obrasci i pravilnici

2017 Registar ugovora o javnoj nabavi

2017 Pravilnik o jednostavnoj nabavi