Javna nabava

Temeljem čl.13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) Plinara istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci navodi da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
Dragutina Žanića – Karle 47/A, Vinkovci
OIB 31470906384
CROPLIN d.o.o. za opskrbu plinom
Šubićeva 29, Zagreb
OIB 35570445777


Registar ugovora o javnoj nabavi
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi
Poziv za dostavu ponuda: Poštanske usluge
Troškovnik: Poštanske usluge
Poziv za dostavu ponuda: Opskrba električnom energijom
Troškovnik: Opskrba električnom energijom