Obavijest – očitanje za ožujak

Poštovani potrošači,
zbog izvanrednih okolnosti vezanih za širenje virusa Covid-19, a u svrhu socijalnog distanciranja i smanjenja rizika od širenja bolesti, naši djelatnici će očitati samo ona plinska brojila koja su dostupna.
Budući da od 01.04.2020. stupa na snagu nova cijena plina Plinara istočne Slavonije Vas moli da nam za sva brojila koja nisu dostupna dojavite stanje najkasnije do 03.04.2020 na e-mail prodaja@pis.com.hr ili putem aplikacije Moj PIS račun ili na dolje navedene brojeve telefona.
Kontakt telefoni:
– 032/304-337
– 032/303-210
– 032/303-647

Za kućanstva koja ne dojave stanje plinskog brojila obračun potrošnje plina biti će napravljen prema procjeni na temelju povijesne potrošnje.