Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje

18.06.2014. – Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (N.N. 76/14 od 24.06.2014.).