Cijena plina – poduzetništvo

PODACI POTREBNI ZA IZRADU PONUDE OPSKRBE PLINOM:

– naziv pravne osobe
– osobni identifikacijski broj – OIB
– identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta – ID OMM
– adresa obračunskog mjernog mjesta
– mjesečna i godišnja potrošnja plina unazad 3 godine
– izlaz iz transportnog sustava
– podatke o trenutnom opskrbljivaču
– podatke o operatoru distribucijskog sustava – ODS-u

KONTAKTI:

Email: prodaja@pis.com.hr

Telefon: 032 303 210

Obrazac zahtjeva za ponudu opskrbe prirodnim plinom

OBAVIJESTI KRAJNJIM KUPCIMA kategorije poduzetništvo:

15.02.2021. –  Promjena iznosa tarifnih stavki za transport plina

Sukladno Odluci o iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN 147/2020) koju je Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela dana 28. prosinca 2020. obavještavamo vas da će doći do promjene dijela cijene plina koja se odnosi na tarifnu stavku za transport plina, promjena cijene stupa na snagu 1. veljače 2021. godine

Prema važećem Ugovoru o opskrbi plinom i Općim uvjetima opskrbe plinom za poslovne korisnike kategorije poduzetništvo cijena trošarine, troškova transporta, fiksne mjesečne naknade (Ts2) i tarifne stavke (Ts1) za distribuiranu količinu plina reguliraju se Zakonom o trošarinama i odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije te se na jednak način primjenjuju na sve opskrbljivače plinom i njihove izmjene ne predstavljaju temelj za raskid Ugovora od strane kupca.

Odlukao iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN 147/2020)

30.09.2020. – Početak plinske godine

Plinska godina 2020/2021 traje od 01.10.2020. godine (06:00 h) do 01.10.2021. godine (06:00h)