Zahtjev za podacima o OMM

Energetski certifikat
Podaci o potrošnji obračunskog mjernog mjesta izdaju se u svrhu izrade energetskog certifikata. Potrošnja plina iskazana je u kWh i odnosi se na prethodne tri godine. Za ishođenje podataka potrebno je podnijeti zahtjev u pismenom obliku.

Zahtjev je moguće dostaviti:
– Osobno u jednu od poslovnica PIS-a
– Mailom na e-mail: prodaja@pis.com.hr
– Poštom na adresu: Vinkovci, Ohridska 17

Zahtjev za podacima u svrhu izrade energetskog certifikata

Ostali podaci o OMM
Sve ostale podatke o obračunskom mjernom mjestu krajnji kupac ili ovlaštena osoba može zatražiti na:
– Tel: 032/304-847
– E-mail: obracun@pis.com.hr