Tarifni modeli

TARIFNI MODEL (tekuća godina) POTROŠNJA (prethodna godina) [kWh]
TM1 manja od 5.000
TM2 5.000 – 25.000
TM3 25.000 – 50.000
TM4 50.000 – 100.000
TM5 100.000 – 1.000.000
TM6 1.000.000 – 2.500.000
TM7 2.500.000 – 5.000.000
TM8 5.000.000 – 10.000.000
TM9 10.000.000 – 25.000.000
TM10 25.000.000 – 50.000.000
TM11 50.000.000 – 100.000.000
TM12 veća od 100.000.000


Operator distribucijskog sustava razvrstava sva obračunska mjerna mjesta po tarifnim modelima sukladno podacima operatora o ostvarenoj godišnjoj potrošnji plina na pojedinom obračunskom mjernom mjestu u protekloj kalendarskoj godini.

Tarifni modeli.pdf