Tarifni modeli

TARIFNI MODEL (tekuća godina) POTROŠNJA (prethodna godina) [kWh]
TM1 manja ili jednaka 5.000
TM2 5.001 – 25.000
TM3 25.001 – 50.000
TM4 50.001 – 100.000
TM5 100.001 – 1.000.000
TM6 1.000.001 – 2.500.000
TM7 2.500.001 – 5.000.000
TM8 5.000.001 – 10.000.000
TM9 10.000.001 – 25.000.000
TM10 25.000.001 – 50.000.000
TM11 50.000.001 – 100.000.000
TM12 veća od 100.000.000
Operator distribucijskog sustava razvrstava sva obračunska mjerna mjesta po tarifnim modelima sukladno podacima operatora o ostvarenoj godišnjoj potrošnji plina na pojedinom obračunskom mjernom mjestu u protekloj kalendarskoj godini.