Što učiniti u slučaju potresa?

Ukoliko osjetite miris plina ili Vam je srušen/oštećen dimnjak zatvorite plin na glavnom ventilu smještenom u žutom ormariću.

Besplatni telefon za hitne intervencije 0800 304 336

Nakon sanacije objekata i plinske instalacije za sigurno puštanje plina u objektima koji su zatvorili plin na glavnom zaporu potrebnsu:

  1. Pozitivan nalaz statičara ili stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo da plinska instalacija nije ugrožena statikom.
  2. Atest dimnjačara ili ovjereni kontrolni list/radni nalog, kojeg nakon pregleda dobiva predstavnik suvlasnika, za sve dimnjake u zgradi
  3. Obavezan pristup u sve stanove kod puštanja plina u stambene zgrade

Nakon pribavljanja dokumentacije potrebno ju je skeniranu poslati na:

  • Email: tehnicka-kontrola@pis.com.hr
  • Adresu: Ohridska 17, 32100 Vinkovci, poštom ili donijeti osobno
  • Kontakt telefon za dogovaranje pregleda instalacije: 032/303-418

Odjel tehničke kontrole će potom kontaktirati stranke za dogovor o terminu ispitivanja instalacija s obzirom da je ispitivačima potrebno omogućiti ulazak u svaki objekt te zbog provjere ima li stanara u samoizolaciji, odnosno upozorenja na preventivne mjere zaštite od koronavirusa

DUZS – Državna uprava za zaštitu i spašavanje izdala je: Brošuru u slučaju potresa