Stlačeni prirodni plin SPP /CNG

Stlačeni prirodni plin je alternativa ukapljenom prirodnom plinu u transportu prirodnog plina, a osnovna razlika je agregatno stanje plina. Kod SPP-a plin se nalazi u plinovitom agregatnom stanju dok je pri transportu u obliku UPP-a prirodni plin u tekućem agregatnom stanju. Osim toga SPP se već duže vrijeme koristi kao pogonsko gorivo vozila sa unutarnjim izgaranjem te predstavlja ekološku alternativu tekućim fosilnim gorivima.

Glavne prednosti korištenja SPP-a su:

  • smanjenju troška goriva do čak 50% 
  • smanjenje ispušnih plinova u odnosu na vozila s pogonom na dizel i benzin
  • smanjene emisije CO2 za 23 do 35%, gotovo nulte emisije čestica (PM)
  • 87 do 90% smanjene emisije NOx
  • 67% do 76% smanjene emisije ugljikovodika

Nedostaci:

  • Ograničeni modeli vozila sa pogonom na SPP te nedostatak infrastrukture su jedni od glavnih izazova u korištenju SPP-a

Punionice SPP – CNG u Hrvatskoj:
– Zagreb (za potrebe ZET-a)
Rijeka SPP (za javnu upotrebu)
Pula (javni prijevoz)
– Brod-plin d.o.o. (za vlastite potrebe)
Slavonski Brod – (samoposlužna za javnu upotrebu)

Kratice:
SPP – stlačeni prirodni prirodni plin * CNG – compressed natural gas
UPP – ukapljeni prirodni plin * LNG – liquid natural gas

FZOEU – javni poziv za financiranje energetski učinkovitih vozila

Punionice SPP – CNG Europa

Boris Klabučar: ‘Stlačeni prirodni plin u transportu’

Perica Vuković: Diplomski rad – ‘Pogon autobusa plinom’

EIHP – Energija u RH 2018