Priključenje na distribucijski sustav

Informacije o izvođenju priključka na plinski distribucijski sustav:

ZAHTJEV ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA
Zahtjev podnosi investitor/vlasnik priključka uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta
ENERGETSKI UVJETI
Pisani odgovor korisniku o mogućnostima i uvjetima priključenja
UGOVOR O PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
Korisnik/vlasnik potpisuje Ugovor i plaća naknadu za priključenje prema ugovorenom načinu otplate
OVLAŠTENI PROJEKTANT IZRAĐUJE PROJEKT PLINSKE INSTALACIJE
Korisnik/vlasnik izabire ovlaštenog projektanta
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKE SUGLASNOSTI
Projektant ili korisnik dostavlja ispunjeni obrazac Zahtjeva
ENERGETSKA SUGLASNOST
PIS d.o.o. izdaje Energetsku suglasnost ukoliko Projekt zadovoljava, u protivnom šalje na dopunu/izmjenu
PRIJAVA RADOVA
Ovlašteni plinoinstalater kojeg je izabrao korisnik/vlasnik s PIS-ove liste podnosi PIS-u u pisanom obliku na obrascu Prijave
ZAPISINIK O ISPITIVANJU UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE
Kontrolor PIS-a pregleda je li plinska instalacija izvedena sukladno Projektu i pravilima struke, te zajedno s plinoinstalaterom potpisuje Zapisnik
PRIKLJUČENJE I UGOVOR O OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM

HODOGRAM PRIKLJUČENJA NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV(pdf)

PRAVILA IZVEDBE KUĆNOG PRIKLJUČKA(pdf)