Što ako osjetite miris plina?

Ako se osjeti miris plina:
• Ugasiti eventualni plamen
• Otvoriti vrata i prozore
• Isključiti dovod plina slavinom na brojilu ili kućnom priključku
• Ne paliti šibice, upaljač i slično
• Ne uključivati električne prekidače
• Ne izvlačiti utikače iz utičnica
• Ne pušiti
• Ne oslanjati se na vlastiti miris već pozvati i druge osobe
• Svjetlo paliti tek kada se miris plina više ne osjeća
• Ukoliko se ne može ući u prostoriju iz koje dolazi miris plina pozvati vatrogasce, policiju, distributera i druga nadležna tijela

Besplatni broj za hitne intervencije 0-24h: 0800-304-336

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje prirodnog plina

Tijekom proteklih godina, dolje navedene brošure su dostavljane na kućne adrese potrošača. Zainteresirani mogu svoj primjerak dobiti u plinari.

brosure