Energetske uštede

Opskrbljivač plinom dužan je ostvariti uštede energije ulaganjem u određene mjere koje su predviđene Zakonom o energetskoj učinkovitosti te zmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska je preuzela obveze provođenje politike vezane za poboljšanje energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije te zaštitu okoliša.

Hrvatskim opskrbljivačima koji godišnje isporučuju određenu količinu energije nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) na godišnjoj razini propisuje obveza ostvarivanja energetskih ušteda u krajnjoj potrošnji.

U prethodnom regulacijskom razdoblju ostvarili smo ušteda slijedećim mjerama:

  • ugradnjom solarne elektrane na poslovnoj zgradi
  • ugradnjom daljnskog očitanja mjernih uređaja
  • zamjenom starih neučinkovitih klima uređaja
  • zamjenom sustava grijanja