Dijagrami potrošnje

Dijagrami 2016. godina
Distribuirane količine plina po godinama [2011 – 2016]
Dijagrami 2015. godina
Prosječne dnevne temperature [2014 – 2015]
Prosječne dnevne potrošnje kućanstava u ovisnosti o srednjoj dnevnoj temperaturi [2013 – 2015]
Distribuirane količine plina po godinama [2011 – 2015]
Dijagrami 2014. godina
Prosječne dnevne temperature [2013 – 2014]
Prosječne dnevne temperature po mjesecima [2013 – 2014]
Prosječne temperature i dnevne potrošnje [2013 – 2014]
Distribuirane količine plina po godinama [2011 – 2014]