Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge

Temeljem odredbi:

Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF]88/1939/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/1888/1936/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF]25/19)

Odluke HERA-e o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021., te Uvjeta ugovora opskrbe plinom u obvezi javne usluge Plinare istočne Slavonije d.o.o., objavljujemo cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge:

Od 01.01.2017. godine:
Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge

Od 15.02.2014. do 31.12.2016. godine:
Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge

Od 01.01.2013. do 14.02.2014. godine:
Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge

Od 01.09.2012. do 31.12.2012. godine:
Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge