Uprava i nadzorni odbor

Uprava Društva:
osoba ovlaštena za zastupanje: Mario Naglić

Nadzorni odbor:

Domagoj Bujadinović – predsjednik
Mihajlo Tomašković – član
Denis Travančić – član
Željana Kljaić – član
Andrej Dmitrović – član