Nova cijena plina za kućanstvo

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM  ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2020. DO 31. OŽUJKA 2021.

Energetski subjekt: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom