Uprava i nadzorni odbor

Uprava Društva:
Marija Ratkić – predsjednik uprave

Nadzorni odbor:
Domagoj Bujadinović – predsjednik
Damir Škugor – zamjenik predsjednika
Željana Kljaić – član
Mihajlo Tomašković – član
Denis Travančić – član, predstavnik radnika