Dokumenti – kućanstvo

Zahtjevi vezani za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav:
Zahtjev za izdavanje:
– uvjeta priključenja,
– energetske suglasnosti,
– uvjeta građana,
– potvrde glavnog projekta i
– suglasnosti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu.

Podaci o obračunskom mjernom mjestu:
Zahtjev za podatke o OMM (energetski certifikat)
Zahtjev za promjenu korisnika OMM

Opskrba prirodnim plinom:
Opći uvjeti opskrbe
Opći uvjeti opskrbe u obvezi javne usluge 30.09.2021
Suglasnost za SEPA terećenje putem trajnog naloga

Tipski ugovori:
Tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav
Tipski ugovor o opskrbi u obvezi javne usluge OJU